PROJEKT ILICA:

Autori i pokretači projekta:

Umjetnički tim Aleksandar Battista Ilić i Ivana Nikolić Popović

Jesen

9. — 18. 10. 2017.

Otvorenje jesenskog programa Projekta Ilica će se održati 9/10/2017 u 19:30 u prostoru bivšeg kupališta Dijana u dvorištu Ilice 8.

Pozivamo Vas da nam se pridružite kroz aktivnosti jesenskog izdanja Projekta ILICA koji će sa stručnog aspekta otvoriti različite poglede na proces urbane regeneracije u hrvatskim gradovima te o potrebama i vizijama razvoja urbanizma.

Gradovi su danas mjesta velikih očekivanja i upravo zbog toga privlačni, ali su također prenapučeni i suočavaju se s velikim infrastrukturnim izazovima. Pred nama je zadatak ponovnoga promišljanja o ulozi grada, njegova razvoja i zamišljanje svjetlije urbane budućnosti. Možemo se zapitati: kakva je budućnost koja će u tom smislu utjecati na sve nas i koja će pomoći da zajednički pokrenemo razvoj?

„Projekt Ilica bavi se reinvencijom vrijednosti lokacije, zajednice, umjetnosti, s kojima se razvija svijest o tome kako niti jedan segment društva ne može biti zatvoren i samodostatan.”

Ivana Nikolić-Popović, koautorica koncepta kulturno-umjetničkog projekta
Jesenski program

Ususret godini kulturne baštine – Projekt Ilica (listopad 2017)

U središtima mnogih europskih gradova i kulturnih središta tijekom 1980-ih i 1990-ih došlo je do premještanja središta života i trgovine iz centra prema periferiji što je rezultiralo iseljavanjem stanovništva i zamiranjem tradicionalnih obrtničkih sadržaja što je dovelo do naglog porasta praznih prostora u gradskim centrima. Istovremeno su se u kulturnim središtima počeli razvijati konzumeristički sadržaji usmjereni turistima, a uloga kulture i kulturne baštine svedena je na službenu, statičnu i reprezentativnu.
Ilica je jedna od najpoznatijih povijesnih zagrebačkih gradskih ulica ujedno i glavna ulica grada. Unatoč zapostavljenoj urbanoj infrastrukturi, ispražnjenim i zatvorenim prostorima Ilica je i dalje fundamentalno simbolički i prepoznatljivi topos grada Zagreba. U tom kontekstu pokrenut je projekt „Readymade Ilica“ s težnjom pronalaženja modela upravljanja kulturnom i povijesnom baštinom koji će omogućiti lokalnim zajednicama da reaktiviraju prostore i općenito ekonomiju zapuštenih starih gradskih cjelina u svrhu vlastitog ekonomskog i društvenog razvoja putem kreativnih i kulturnih industrija čime bi se potaknula i njihova fizička obnova. Ti prostori i lokalni kreativnih i kulturni potencijali shvaćeni su kao resursi koje lokalna zajednica može iskoristiti kako bi sačuvala lokalna obilježja i kulturnu raznolikost te generirala nove vrijednosti- povećanje vidljivosti lokalnih aktera iz kreativnih i kulturnih industrija kroz nova radna mjesta u gospodarskom, kreativnom i turističkom sektoru i povećanje kvalitete života stanovnika.

Kada govorimo o Ilici važno je istaknuti da je ona u prostornom kontekstu specifikum koji je aktivno proživljavao sve promjene grada Zagreba koje obuhvaćaju njegovu izgradnju od kraja 18. do 21. st. Riječju Ilica je zrcalo arhitektonskog razvoja Zagreba. Pri tome se postavlja pitanje- koje su to povijesno – urbanističke vrijednosti Ilice, odnosno što ju je učinilo prepoznatljivom i različitom od drugih gradskih ulica? Četiri su ključna elementa koja su odredila njen identitet: vijugavi prirodan tok ulice, povijesna slojevitost, neujednačenost vertikalnih i horizontalnih gabarita i multietičnost. Također identitet Ilice određuju i karakteristične djelatnosti koje su se na njenom prostoru kroz povijest odvijale. Od najranije povijesti ona je prometnica nastala kao prirodna komunikacija slijedeći konfiguraciju najnižih jugozapadnih obronaka Medvednice. Od srednjeg vijeka pa sve do kraja 18. st. prostor Ilice je bio izrazito ruralnog karaktera, s imanjima, tzv. majurima, sa stambeno- gospodarskim objektima, vrtovima, voćnjacima i oranicama. Od kraja 18. stoljeća dolazi do transformacije karaktera Ilice. Velika se imanja usitnjavaju, postaju građevinska zemljišta na kojima svoje kuće grade prvo obrtnici a potom i trgovci. Ovaj ruralni karakter Ilica će se još djelomično zadržati tijekom prvih desetljeća 19. st. Da bi od sredine 19. st. Ilica poprimila karakter izrazito trgovačko-obrtničke ulice, a koji joj je odredio i današnji identitet.

PRIJEDLOZI

Šaljite nam ili dostavite svoje prijedloge, komentare i ideje na koje sve načine biste željeli da se Ilica razvija.

Upload PDF do 10 Mb veličine

Festivalski tim

Festivalski tim

Koncepcija festivala: Aleksandar Battista Ilić, Ivana Nikolić Programska direkcija: HKKKKI, Akademija likovnih umjetnosti, Umjetnička organizacija Oaza, Studij dizajna, Muze d.o.o, Sedmi kontinent, Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca, Odraz, iDEMO, Lucija Mandekić i Marko Mišković, Secret Zagreb, Krešimir Galović, Alica Pancer, 24 SATA… Izvršna produkcija: Ivana Nikolić Koordinacija programa: Morana Matković Selektorica glazbenog programa: Lucija Mandekić Vizualni identitet: Umjetnička organizacija Oaza Copywrite: Dominko Blažević Web development: Brendsfera d.o.o. Foto-dokumentacija festivala: Marina Paulenka Video-dokumentacija festivala: Pozitiv TV, Transmeet

Ilica 69

Ilica 69

GLEDAM ILICU

[ GLEDAM ILICU ] Projekt Ilica multidisciplinarni je projekt čiji je cilj revitalizacija glavne gradske ulice kroz kulturne i kreativne industrije, osmišljavanje novih modela upotrebnih uloga trenutno zapuštenih i nekorištenih prostora u Ilici, te očuvanje njezinih proizvodnih obrta. Ovaj kulturno-umjetnički projekt pokrenuli su Ivana Nikolić (predsjednica Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija – HKKKKI), Aleksandar Battista Ilić (dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu – ALU) i Umjetnička organizacija OAZA.

Ilica 71

Ilica 75

Ilica 130

Britanac

Ilica 85

Ilica 106

Ilica 85

Živim Ilicu

[ ŽIVIM ILICU ] Prvim predstavljanjem ovog kulturno-umjetničkog projekta, koji će se razvijati narednih 5 godina, festival Readymade Ilica svojim će akcijama i intervencijama ukazati na važnost participativnog i kolaborativnog rada, te ekonomiju razmjene, solidarnosti i inkluzije. Projekt Ilica usmjeren je na rješavanje društvenih problema revitalizacije same ulice, kao i praznih prostora u njoj, aktiviranjem kreativne i kulturne industrije kako bi ukazali na aktivnu ulogu kulture u oblikovanju života i izgradnji identiteta lokalne zajednice.

Ilica 116

Ilica 124

Ilica 130

Festivalski tim

Slušam Ilicu

[ SLUŠAM ILICU ] Festival će, kao višedimenzionalno multidisciplinarno događanje, kroz kulturne sadržaje, šetnje, interakcije, edukativne radionice, predavanja, prezentacije te podruštvljenu kulturu blisku lokalnoj afirmirati u zajednici novo vrijeme bogatog Iličkog kulturnog života koristeći inovativne alate, nove tehnologije i komunikacijske materijale.

Ilica 87

Britanac

VIDEO