10/5/2017.

Srijeda, 10.5., 17h – 19.30h

Radno vrijeme: 11.00 – 20.00

U sklopu predstavljanja ReadyMade Ilica, naša tvrtka Muze za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu, član konzorcija ReadyMade Ilica, održat će prezentaciju za javnost na temu: Identitet, interpretacija žive baštine i muzeji zajednice – prijedlog koncepta Muzeja zajednice / Interpretacijskog centra Ilice ©. Svoj doprinos širem integrativnom projektu oživljavanja, osnaživanja i razvijanja zapostavljene urbane infrastrukture zagrebačke Ilice, Muze će ostvariti u djelokrugu svojih glavnih poslovnih aktivnosti i stručnih kompetencija: planiranju interpretacije i prezentacije baštine te razvoju alternativnih muzeoloških projekata s ciljem održivog razvoja lokalnih zajednica – susjedstva te razvoja održivog i odgovornog turizma u Zagrebu.

U sklopu predavanja koje će se održati 11. svibnja 2017. godine u jednom od napuštenih prostora Ilice, predstavit ćemo koncepte muzeja zajednice, muzeja ulice, muzeja susjedstva i ekomuzeja kao dinamičnih i prokreativnih platformi djelovanja na polju očuvanju baštine koji se mogu primijeniti na prepoznavanje, vrednovanje i slavljenje duha mjesta zagrebačke Ilice. Prikazat ćemo mogućnosti i dobrobiti razvoja ovih koncepata kao i predložiti mandat djelovanja interpretacijske infrastrukture koja će se razvijati kroz revitalizaciju napuštenih/zapuštenih gradskih prostora u Ilici. Nakon predavanja održat će se inicijalna radionica u trajanju od sat i pol vremena.

Interpretacija baštine, ako se njome upravlja kvalitetno i sustavno, može biti održiv alat upravljanja baštinom za razvoj lokalnih zajednica i glavni temelj koji generira turističku potražnju, stvara uvjete za rast i razvoj gospodarstva i sveukupnog blagostanja u zajednici. Preduvjet održivosti baštine u zajednici najprije polazi od svijesti njezinih stanovnika o njenom značaju, prepoznavanje tih vrijednosti od strane lokalnih vlasti, postavljanje strategije i dugoročno planiranje iz kojeg proizlazi akcijski plan, provedba tog plana i integracija lokalnog stanovništva u njegov daljnji razvoj kroz edukativne programe i kreiranje turističke ponude.

Interpretacijski centar, kao jedan od oblika interpretacijske infrastrukture Muzeja zajednice, je mjesto susreta, suradnje, dijaloga, poštovanja različitosti, poticanja stvaralaštva, prijateljstva i doživljaja. Interpretacijski centar je samoodrživ prostor utemeljen na principima održivog turizma i suvremenih interpretacijskih pristupa temeljenih na načelima inkluzivnosti i korištenju potencijala najrazličitijih oblika kreativnih industrija. Tako nastaje Centar koji interpretira i prezentira povijest i sadašnjost Ilice, njezinu materijalnu i nematerijalnu baštinu, njezine ljude i njezine priče te stvara novu vrijednost Grada Zagreba.