PIQ arhiv / foto: Jasmin Krpan

Festival-akcija Projekt Ilica: Q’ART ove godine će svaki od osam festivala posvetiti jednom od odabranih ciljeva Održivog razvoja koje je definirao UNESCO. Podržavajući naše aktivnosti podržat ćete naše napore da afirmiramo i artikuliramo važnost svakog od ciljeva i da ih u suradnji s našim partnerima provedemo kroz aktivnosti predviđene za svaki festival-akciju.

Više o konceptu za svaki festival možete pročitati na linku PROGRAM.

projekt-ilica-qart-logo

za Projekt Ilica: Q’ART prijave otvorene za cijelu godinu od 01/02/2024 za Q’ART u tvom KVARTU prijave otvorene mjesec i pol dana prije festivala.

Festival-akcija Projekt Ilica: Q’ART ove godine će svaki od osam festivala posvetiti jednom od odabranih ciljeva Održivog razvoja koje je definirao UNESCO. Podržavajući naše aktivnosti podržat ćete naše napore da afirmiramo i artikuliramo važnost svakog od ciljeva i da ih u suradnji s našim partnerima provedemo kroz aktivnosti predviđene za svaki festival-akciju.

Više o konceptu za svaki festival možete pročitati na linku PROGRAM.