Ribnjak >> 24/03/2024 – SMANJENJE NEJEDNAKOSTI – Smanjiti nejednakost unutar i između država

Nejednakosti i u razvijenom svijetu postoje, s velikim disparitetima u pristupu tržištu rada, zdravstvenim i obrazovnim uslugama, sve vidljivije kroz globalnu komunikaciju. Insistiranje na gospodarskom rastu bez obzira na ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije rezultiralo je prirodnim degradacijama i nije smanjilo siromaštvo. Ključne su javne politike, zakonodavstvo o plaćama i socijalnoj zaštiti te nadzor nad globalnim financijskim tržištima, uz praćenje provedbe propisa. Dobro vođene migracijske politike trebaju olakšati sigurnu, uređenu i odgovornu migraciju. Značajnu ulogu ima i razvojna pomoć te financijski tokovi, uključujući direktne strane investicije u najpotrebnijim državama, naročito u najnerazvijenijim, sukladno nacionalnim planovima.

Otvaranje prijava za festival će biti 15. veljače putem Eventim platforme i prijave traju do 17. ožujka.

24. ožujak

PROGRAM

Vrijeme Program Izvođači
09:30 – 16:30 ART ALU

Izložba studenata ispod drveta na šetnjici

Akademija Likovnih Umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu;

Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

10:00 Glazbeno-plesni program RENOME band – Oldies Goldies
10:45 Klinci s Ribnjaka
11:20 Sitzfleisch / OŠ Ivan Goran Kovačić
11:45 Baby Jesus duo / X gimnazija Ivan Supek
12:00 SO DO El Sistema Hrvatska
13:00 Commi Balde – Kaira Kela
14:30 Plesna radionica Tango i  Bachata / JRS
10:00 – 16:00 RADIONICE LIKOVNI KLUB > CMR u zgradi
11:00 – 11:45
12:00- 12:45
upoznaj svijet – radionica s legićima (3-12) > EDUKIDO
13:00 – 16:00 VALOVI PROMJENE (16 + ) > Ocean znanja
10:30 – 14:30 ART STATION likovne radionice
10:00 – 15:30   U PARKU EKOLOŠKO EDUKATIVNA IZRADA POSUDA OD LIMENKI (svi) > voditeljica Melita Požgaj, Čisteći medvjedići / stol 99
10:00 – 15:30 radionica sadnje jagoda i rajčica za djecu (5 +) > MiBor Green, voditeljica Mia Borojević, / stol 82 a
11:00 – 14:00 LEPTIRIĆI ZA PETRINJU (5 +) > Likovna radionica za djecu i izložba dječjih radova / stol 11
11:00 – 13:00 KERAMIČKE RADIONICE (5 +) > izrada keramike > Živi atelje / stol 111
11:00 – 14:00 salon ljepote ispod stabla (svi) > uljepšavanje, frizure, voditelji Assad, Samane / travnjak pored centra
11:00 – 14:00 šetnje po parku s prepoznavanjem ptica i drveća (svi) > vođene šetnje po Ribnjaku, MO Ribnjak, voditelj Danko Hećimović

Ilica >> 21/04/2024 – ŽIVOT NA KOPNU – Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti

Život ovisi o zemlji baš kao i o vodi. Šume čine 30% površine Zemlje, stanište su brojnih vrsta biljaka i životinja i imaju presudnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Nekontrolirano krčenje šuma, degradacija i gubitak zemljišta te suša i dezertifikacija – uzrokovane ljudskim aktivnostima i klimatskim promjenama – ozbiljan su problem s kojim se potrebno suočiti kako bi se ublažile negativne posljedice na život svih živih, međuzavisnih bića. Procjenjuje se da se godišnje izgubi 13 milijuna hektara šuma. Enorman utjecaj čovjeka na klimatske promjene dovodi i do nesvakidašnjih vremenskih uvjeta čega su rezultat razorne oluje, poplave, enormne vrućine i suše. Devastacija resursa i osnovnog izvora života na zemlji glavni su izazovi za održivi razvoj i utječu na živote i egzistenciju milijuna ljudi u borbi protiv siromaštva.

Otvaranje prijava za festival će biti 01. veljače putem Eventim platforme i prijave traju do 14. travnja. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 14. ožujka i traju isto do 14. travnja.

Trnjanska Savica >> 19/05/2024  – PITKA VODA I HIGIJENSKI UVJETI – Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve

Ekosustavi povezani s vodom, poput planina, šuma, plavnih zemljišta, rijeka, izvora i jezera, trpili su dugotrajne posljedice neodrživog rasta, posebice u klimatskim promjenama. Čista voda, ključna za život, često nije dostupna zbog ekonomske nesigurnosti i loše infrastrukture. Milijuni ljudi, najviše djece, umiru svake godine zbog bolesti uzrokovanih lošim vodoopskrbnim i sanitarnim uvjetima. Nedostatak vode, loša kvaliteta i nedostatna kanalizacija ugrožavaju sigurnost hrane, životne izbore i obrazovne mogućnosti siromašnih obitelji diljem svijeta. Predviđa se da će do 2050. jedna od četiri osobe živjeti u zemlji s nestašicom vode. Postizanje ovog cilja zahtijeva jaču međunarodnu suradnju sa zemljama u razvoju, podršku jačanju njihovih kapaciteta te aktivno sudjelovanje lokalnih zajednica u upravljanju vodom i sanitarnim uvjetima.

Otvaranje prijava za festival će biti 01. travnja putem Eventim platforme i prijave traju do 12. svibnja. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 12. travnja i traju isto do 12. svibnja.

19. svibanj

PROGRAM

Vrijeme Program Izvođači
14:00 – 20:00 ART ALU

Izložba studenata

Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

17:45 Glazbeni program Tritonus glazbeni tečajevi
18:15 Gypsy Swing quartet Špirologija
15:00 – 18:00 salon ljepote na cesti

ASAAD ALHUSEIN > friziranje ISPOD DRVETA – frizer za muškarce

16:00 – 17:15 RADIONIČKI PROGRAM

ODGOJ S GLAZBOM – ZAGREB CENTAR – radionica za djecu 3-6 godina (otok 1)

14:00 – 20:00 CRTANJE VODOM, BOJOM I PJENOM – mARTina radionice (otok 3)
14:00 – 20:00 VOŽNJA MODELA AUTOMOBILA – Modelarski klub Ferdinand Budicki (otok 4)
14:00 – 20:00 DVD TRNJE – vježbe i igre za najmlađe (otok 4)
15:00 – 16:00

Pričaonica: VILA MILA BAJKE TKA: Kraljeva kći, priča Maja Stanković (otok 5)

15:00 – 18:00 ZA VESLANJE NA SAVI, VESLAMO NA TRAVI – Kanu klub Končar (otok 4)
15:00 – 18:00 KERAMIČARSKA RADIONICA SANJE FALIŠEVAC (otok 2)
15:00 – 19:00 PRIČOPECALIŠTE & SPOJ NA SLIJEPO  – KGZ-Knjižnica Savica
16:00 – 17:30 LIVADNA BAUŠTELA FANTASTIČNIH SVJETOVA – Društvo za znanstvenu fantastiku SFera (otok 5)
16:00 – 17:30 JOGA U PARKU – Učenje jezika kroz pokret, Iva Đanović / Nježna joga na stolicama za starije, Branka Valčić (otok 5)
16:00 – 17:30

NA ZVUČNOM VALU – radionica zvukoterapije, Silvia Tomić Bilan  (otok 5)

17:30 – 19:00 IMENA NAŠIH ULICA – izrada ukrasno-uporabnih predmeta, voditeljice Verica Stepić i Dolores Kranjčić Šantek (otok 5)
17:30 – 19:00 PONESI DEKICU I OSLOBODI PISCA U SEBI, radionica pisanja – Branka Valčić (otok 5)

Ferenščica >> novi datum uskoro – ZDRAVLJE I DOBROBIT – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

Osiguranje zdravog života i promicanje dobrobiti za sve ljude, svih uzrasta bitno je za održivi razvoj. Značajan napredak postignut je u povećanju očekivanog trajanja života i smanjenju smrtnosti djece i majki. Najveći je napredak postignut u boljem pristupu čistoj vodi i higijenskim uvjetima, smanjenju broja oboljelih od malarije, tuberkuloze, dječje paralize te širenja HIV / AIDS-a. Međutim, potrebno je mnogo više napora za potpuno iskorjenjivanje mnogih bolesti i rješavanje novih zdravstvenih problema. Dodatno, broj smrtnih slučajeva i povreda u  prometnim nesrećama na globalnoj se razini do kraja 2020. želi smanjiti na polovicu. Želi se postići univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom, uključujući zaštitu od financijskog rizika, osigurati dostupnost kvalitetnih osnovnih usluga zdravstvene zaštite. Također cilj je bitno smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljenja uzrokovanih zagađenjem zraka, vode i tla.

Otvaranje prijava za festival će biti 29. travnja putem Eventim platforme i prijave traju do 09. lipnja. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 09. svibnja i traju isto do 09. lipnja.

Siget >> 07/07/2024 – ŽIVOT NA KOPNU – Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti

Život ovisi o zemlji i vodi. Šume, koje čine 30% Zemljine površine, ključne su u borbi protiv klimatskih promjena i stanište brojnih vrsta. Krčenje šuma, degradacija zemljišta, suša i dezertifikacija, uzrokovane ljudskim aktivnostima, predstavljaju ozbiljan problem. Godišnje se gubi 13 milijuna hektara šuma. Čovjekov utjecaj na klimatske promjene uzrokuje ekstremne vremenske uvjete, poput oluja, poplava, vrućina i suša. Devastacija resursa utječe na živote milijuna ljudi u borbi protiv siromaštva. Do 2020., treba osigurati očuvanje kopnenih slatkovodnih ekosustava, posebno šuma, planina i isušenog zemljišta. Hitne aktivnosti treba poduzeti za smanjenje degradacije staništa, zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i zaštita ugroženih vrsta. Potrebno je mobilizirati financijska sredstva iz svih izvora radi očuvanja biološke raznolikosti, održivog upravljanja šumama, borbe protiv krivolova i trgovine zaštićenim vrstama te jačanja kapaciteta lokalnih zajednica.

Otvaranje prijava za festival će biti 20. svibnja putem Eventim platforme i prijave traju do 30. lipnja. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 27. svibnja i traju isto do 30. lipnja.

Ilica >> 22/09/2024 – ODGOVORNA POTROŠNJA I PROIZVODNJA – Osigurati održive oblike potrošnje i poizvodnje

Održiva proizvodnja i potrošnja obuhvaćaju racionalno korištenje resursa, energetsku učinkovitost, održivu infrastrukturu i upravljanje otpadom za smanjenje budućih troškova. Cilj je raditi manje, ali bolje, te poboljšati kvalitetu života. Suradnja u lancu opskrbe, od proizvođača do potrošača, ključna je. To zahtijeva angažiranje potrošača kroz podizanje svijesti i obrazovanje. Podciljevi uključuju održivo upravljanje resursima do 2030., smanjenje bacanja hrane, održivo gospodarenje otpadom, smanjenje ispuštanja u zrak, vodu i tlo te povećanje recikliranja i ponovne upotrebe. Otvaranje prijava za festival će biti 01. veljače putem Eventim platforme i prijave traju do 15. rujna. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 15. kolovoza i traju isto do 15. rujna.

Trešnjevka >> 20/10/2024  – ODRŽIVI GRADOVI I ZAJEDNICE – Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim

Gradovi su srca razvoja, ali suočavaju se s izazovima poput prometne zagušenosti, nedostatka osnovnih usluga i infrastrukturnih problema. Održivim urbanim planiranjem i upravljanjem, možemo prevladati ove izazove, potičući napredak, smanjenje zagađenja i siromaštva. Do 2030., cilj je osigurati pristup smještaju i uslugama, održivim prijevoznim sustavima, uz poseban fokus na ranjivim skupinama. Potrebno je unaprijediti inkluzivnu urbanizaciju i kapacitete za participativno planiranje. Zaštita kulturne i prirodne baštine, pristup zelenim površinama, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i podrška ruralnom razvoju ključni su. Najnerazvijenijim zemljama treba pružiti podršku u izgradnji održivih zgrada.

Otvaranje prijava za festival će biti 26. kolovoza putem Eventim platforme i prijave traju do 13. listopada. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 13. rujna i traju isto do 13. listopada.

Ilica >> 24/11/2024  – RODNA RAVNOPRAVNOST – Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i dostojanstvenom radu ženama i djevojkama te njihove zastupljenosti u političkim i  gospodarskim procesima donošenja odluka, bit će poticaj održivoj ekonomiji te će donijeti korist društvu i čovječanstvu u cjelini. Stoga treba posvuda ukloniti sve oblike diskriminacije žena i djevojaka, eliminirati sve oblike nasilja i eksploatacije u javnoj i privatnoj sferi.

Otvaranje prijava za festival će biti 01. veljače putem Eventim platforme i prijave traju do 17. studenog. Na svakom festivalu smo osigurali 25 mjesta za one koji nisu članovi naše ImagiNation zajednice. Prijave za ne-članove se otvaraju 17. listopada i traju isto do 17. studenog.